Morinaga Institute of
Biological Science, Inc.

ข้อมูลบริษัท

เกี่ยวกับโมรินากะ

images

     Morinaga Institute of Biological Science, Inc. (MIoBS) จัดตั้งขึ้นในปี 2516 ในฐานะห้องปฏิบัติการทางชีวเคมีของสถาบันวิจัย Morinaga & Co.,Ltd. ซึ่งเป็นผู้ผลิตขนมในตำนานของญี่ปุ่นและได้แยกตัวเป็นอิสระในชื่อของ Morinaga Institute of Biological Science, Inc. เมื่อเดือนตุลาคม 2523 ตั้งแต่นั้นมาก็เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเน้นที่การวิจัยทางการแพทย์และความปลอดภัยในอาหารด้วยการใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ภูมิคุ้มกันขั้นสูงที่กลั่นกรองมานานกว่าตำนานของเรา

     วิสัยทัศน์ในการก่อตั้งเพื่อ "ศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ" มีภารกิจสำคัญคือ "จัดหาผลิตภัณฑ์ บริการ และข้อมูลที่เชื่อถือได้แก่สังคมบนหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทางด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการยอมรับจากสังคม"

     ด้วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์ภูมิคุ้มกันที่เหนือกว่าได้พัฒนาชุดทดสอบอินซูลิน ELISA ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนายารักษาโรคเบาหวานและเป็นผลิตภัณฑ์แรกที่ออกสู่ตลาดซึ่งใช้กับงานวิจัยจำนวนมากและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดในญี่ปุ่นเติบโตถึงร้อยละ 90

     นอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีขั้นสูงกับความปลอดภัยในอาหาร เพื่อผลิตชุดทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร

     ประวัติของชุดทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในอาหารเริ่มต้นขึ้นเมื่อบริษัทแม่ Morinaga & Co.,Ltd. เริ่มจำหน่ายคุกกี้ที่เรียกว่า “คุกกี้ผักโขม” ที่ไม่มีส่วนผสมของนม ไข่ และถั่วเหลือง โดยผลิตภัณฑ์นี้ได้ใช้ชุดทดสอบ ELISA เพื่อทดสอบโปรตีนจากนม ไข่ และถั่วเหลือง ที่มีส่วนช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้แพ้ให้บริโภคอาหารได้อย่างปลอดภัยเช่นเดียวกับชุดทดสอบอินซูลิน ELISA

     โดยชุดทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในอาหารเหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ไม่ใช่เฉพาะแค่บริษัทอาหารและสถาบันทางการในญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังรวมถึง
ห้องปฏิบัติการ บริษัทอาหาร และสถาบันของรัฐในต่างประเทศอีกด้วย

กิจกรรมของเรา

images
images

     จากรายงาน (เมื่อเร็วๆ นี้) พบความสนใจในการแพ้อาหารจากทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น ทางคณะกรรมการ Codex Alimentarius Commission on Food Labeling ได้ระบุรายการอาหารและส่วนผสมที่ก่อให้เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงและสาเหตุของการแพ้อาหารส่วนใหญ่ในข้อ 4.2.1.4 ของมาตรฐานทั่วไปสำหรับการติดฉลากอาหารสำเร็จรูป โดยระบุว่าอาหารและส่วนผสมต่อไปนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นสาเหตุของการแพ้ที่ต้องระบุอยู่เสมอ:

  • ธัญพืชที่มีกลูเตน ; ข้าวสาลี ข้าวไรย์ ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโอ๊ต spelt หรือสายพันธุ์ผสมของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
  • สัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็งและผลิตภัณฑ์เหล่านี้
  • ไข่และผลิตภัณฑ์จากไข่
  • ปลาและผลิตภัณฑ์จากปลา
  • ถั่วลิสง ถั่วเหลือง และผลิตภัณฑ์เหล่านี้
  • นมและผลิตภัณฑ์นม (รวมถึงแลคโตส)
  • ถั่วเปลือกแข็งและผลิตภัณฑ์จากถั่ว
  • ซัลไฟต์ที่มีความเข้มข้น 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม หรือมากกว่า

ซึ่งทั้งหมดนี้เรียกว่า "Big 8"

     แม้ว่ารายการสารก่อภูมิแพ้หลักเหล่านี้จะใช้เป็นพื้นฐานกันทั่วโลก แต่อาหารทั่วไปที่เป็นสาเหตุของการแพ้จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ส่งผลให้บางประเทศได้เพิ่มอาหารที่เป็นสาเหตุของการแพ้ตามค่านิยมในการบริโภคอาหาร

     ประเทศญี่ปุ่นได้ออกกฎหมายการติดฉลากที่มีสารก่อภูมิแพ้ในอาหารซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2544 โดยได้กำหนดยี่สิบแปดรายการให้ติดฉลากและตาม

พระราชบัญญัติสุขลักษณะในอาหารได้บังคับใช้เจ็ดรายการ (ไข่ นม ข้าวสาลี บัควีท ถั่วลิสง กุ้ง และปู) ที่ต้องระบุลงในส่วนผสม

     ในเดือนเมษายน 2545 ได้ใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ภูมิคุ้มกันแบบพิเศษสำหรับการจำหน่ายชุดทดสอบสารก่อภูมิแพ้ ELISA (5 รายการ: ไข่ นม ข้าวสาลี บัควีท และถั่วลิสง) และในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน ชุดทดสอบนี้ได้ถูกกำหนดให้เป็นวิธีการทดสอบอย่างเป็นทางการจากกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ

     ในปี 2548 ได้เริ่มจำหน่ายชุดทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร ELISA ในเชิงปริมาณสำหรับอาหารที่ผ่านการแปรรูปอย่างรุนแรงด้วยสารสกัดพิเศษที่พัฒนาขึ้น ในปีเดียวกันนั้นทางกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการได้ยอมรับว่าชุดตรวจดังกล่าวเป็นชุดทดสอบที่ถูกต้องและมีความแม่นยำ ส่งผลให้หน่วยงานทดสอบสาธารณะ หน่วยงานวิเคราะห์ และบริษัทอาหารในญี่ปุ่นหลายแห่งใช้ชุดทดสอบนี้จนถึงปัจจุบัน

     ด้วยเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อน ทางองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration, FDA) ได้ยอมรับชุดทดสอบกลูเตนว่าเป็นวิธีทดสอบที่มีประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์อาหารปราศจากกลูเตน (gluten-free) ในเดือนสิงหาคม 2556

ลิงค์ภายนอก

บริษัทโมรินากะ บริษัทแม่ของสถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพโมรินากะ
หน่วยงานดูแลผู้บริโภค ทางการญี่ปุ่นรับผิดชอบการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร
CODEX แนวทางสากลสำหรับการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร
องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา รัฐบาลสหรัฐอเมริการับผิดชอบด้านความปลอดภัยในอาหาร