Morinaga Institute of
Biological Science, Inc.

ชุดทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร ELISA KitⅡ

ชุดทดสอบอัลมอนด์ ELISA KitⅡ
Cat. M2123

ชุดทดสอบอัลมอนด์ ELISA Kit Ⅱ Cat. M2123

     ชุดทดสอบอัลมอนด์ ELISA KitⅡ ใช้หลักการวิเคราะห์ภูมิคุ้มกันที่เชื่อมโยงกับเอนไซม์จับกันแบบแซนด์วิช สำหรับหาปริมาณโปรตีนนมในอาหารที่ผ่านการแปรรูปหรือไม่ผ่านการแปรรูป

     โดยสารสกัดตั้งต้นของเราสามารถสกัดโปรตีนเป้าหมายให้ละลายออกมาได้ ถึงแม้ว่าในกระบวนการแปรรูปอาหารจะส่งผลให้โปรตีนไม่สามารถละลายได้ก็ตาม ซึ่งชุดทดสอบ ELISA KitⅡ นี้มีสารสกัดและขั้นตอนในการสกัดเหมือนกันทุกกล่อง

ข้อมูลเฉพาะ

วิธีทดสอบ ELISA
จำนวนช่อง 96 ช่อง / ชุด
ขีดจำกัดในการตรวจหา (LOD) 0.2 ppm [ ไมโครกรัมของโปรตีนอัลมอนด์ / กรัมของอาหาร ]
ขีดจำกัดเชิงปริมาณ (LOQ) 0.2 ppm [ ไมโครกรัมของโปรตีนอัลมอนด์ / กรัมของอาหาร ]
แอนติเจนเป้าหมาย 11S โกลบูลิน
ผลการคำนวณ โปรตีนอัลมอนด์
ช่วงการทดสอบ 0.2 - 10 ppm
เวลาในการเกิดปฏิกิริยาทั้งหมด 1 ชั่วโมง 50 นาที
อุณหภูมิในการจัดเก็บ 2-8 องศาเซลเซียส

ปฏิกิริยาในอาหาร

โปรดตรวจสอบหมายเลขล็อตของชุดทดสอบและอ้างอิงไฟล์ด้านล่างที่ตรงกับตัวเลขสามหลักสุดท้ายของหมายเลขล็อต

ข้อมูลเทคนิค

- ทำไมชุดทดสอบของเราสามารถตรวจหาโปรตีนเป้าหมายทั้งในวัตถุดิบและอาหารแปรรูปได้?

ในอาหารแปรรูปประกอบไปด้วยโปรตีนจากธรรมชาติและโปรตีนที่เสียสภาพ
ข้อมูลเทคนิค
โปรตีนที่เสียสภาพจะไม่ละลายน้ำและตรวจพบได้ยากถ้าใช้บัฟเฟอร์ในการสกัดทั่วไป
ข้อมูลเทคนิค
โดยชุดทดสอบของ Morinaga สามารถตรวจหาได้ทั้งโปรตีนจากธรรมชาติและโปรตีนที่เสียสภาพซึ่งเหมาะกับวัตถุดิบและอาหารแปรรูป

บัฟเฟอร์ตั้งต้นในการสกัดของเราสามารถละลายโปรตีนที่เสียสภาพและโปรตีนจากธรรมชาติให้อยู่ในรูปเดียวกันได้

ข้อมูลเทคนิค

ติดต่อเรา

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง