Morinaga Institute of
Biological Science, Inc.

ข้อมูล/ประวัติบริษัท

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท Morinaga Institute of Biological Science, Inc.
ก่อตั้งเมื่อ 17 ตุลาคม 2523
ประธาน คุณมิโนรุ โมริตา
พนักงาน 39 คน
ธุรกิจหลัก ผลิตและจำหน่ายชุดทดสอบภูมิคุ้มกันสำหรับการวิจัยและการพัฒนาทางการแพทย์รวมทั้งความปลอดภัยในอาหาร
เงินลงทุน 30 ล้านเยน
ที่อยู่ 2-1-1 ชิโมซูเอะโยชิ, สึรุมิ-คุ, โยโกฮามา-ชิ, 230-8504, ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติบริษัท

2516  
 • จัดตั้งขึ้นในฐานะห้องปฏิบัติการทางชีวเคมีของ MORINAGA & CO, LTD.
2523 ตุลาคม
 • แยกตัวเป็นอิสระในชื่อของ Morinaga Institute of Biological Science, Inc.
 • เริ่มขายรีเอเจนต์สำหรับการวินิจฉัยทางภูมิคุ้มกัน (แอนติเจนและแอนติบอดี) การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์และพันธุวิศวกรรม
2538 ตุลาคม
 • เปิดตัวชุดทดสอบอินซูลิน ELISA
2541 เมษายน
 • เปิดตัวชุดทดสอบเลปติน ELISA ในหนูเม้าท์
สิงหาคม
 • เปิดตัวชุดทดสอบเลปติน ELISA ในหนูแรท
2544 เมษายน
 • เปิดตัวชุดทดสอบอินซูลิน ELISA ที่มีความไวสูงในหนูแรท
2545 เมษายน
 • เปิดตัวชุดทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร ELISA
พฤศจิกายน
 • เปิดตัวชุดทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร Western blot
 • ชุดทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในอาหารถูกกำหนดให้เป็น “วิธีการทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร" จากกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ
2546 ธันวาคม
 • เปิดตัวชุดทดสอบ Heat-treated Bovine Protein ELISA
2547 ธันวาคม
 • ย้ายสำนักงานใหญ่ไปที่โรงงานแห่งใหม่ในซาชิอุระ, คานาซาวา-คู, โยโกฮามา
 • เปิดตัวชุดทดสอบ Heat-treated Poultry Protein ELISA
2548  
 • เปิดตัวชุดทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร FASPEK ( = >Food Allergen ELISA Kits )
 • ชุดทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร FASPEK ถูกกำหนดให้เป็น "วิธีการทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร" จากกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ
2549 ตุลาคม
 • เปิดสำนักงานแห่งใหม่ที่ Shimosueyoshi, Tsurumi-ku, Yokohama
พฤศจิกายน
 • เปิดตัวชุดทดสอบอินซูลิน ELISA ที่มีความไวสูงในหนูเม้าท์
2550 กรกฎาคม
 • ได้การรับรอง ISO 9001/2000
2551 ตุลาคม
 • เปิดตัวชุดทดสอบอินซูลิน ELISA ในแมว
 • เปิดตัวชุดทดสอบ Lateral Flow
พฤศจิกายน
 • เปิดตัวชุดทดสอบ Ultra Sensitive “PLUS” Mouse Insulin ELISA
2552 กุมภาพันธ์
 • เปิดตัวชุดทดสอบอินซูลิน ELISA ในสุนัข
เมษายน
 • เปิดตัวชุดทดสอบ High-Range Speedy Mouse Insulin ELISA
กรกฎาคม
 • ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001/2008
สิงหาคม
 • เปิดตัวชุดทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในอาหารประเภท FASPEK Western blot
2554 มกราคม
 • เปิดตัวชุดทดสอบ Lateral Flow Ⅱ
กุมภาพันธ์
 • เปิดตัวชุดทดสอบอินซูลิน ELISA ในหนูเม้าท์และหนูแรท
กันยายน
ตุลาคม
 • เปิดตัวชุดทดสอบ Morinaga Acrylamide EIA
2555 กันยายน
 • เปิดตัวชุดทดสอบ Lateral Flow ⅡR
2556 เมษายน
 • เปิดสำนักงานแห่งใหม่ที่ Tsurumi-ku, Yokohama เพื่อดำเนินการตรวจวิเคราะห์
กรกฎาคม
 • ก่อตั้งบริษัท Morinaga Bio-science (Thailand) Co.,Ltd.
2557 มีนาคม
สิงหาคม
2558 เมษายน
พฤศจิกายน
2560 ตุลาคม
 • ชุดทดสอบ Lateral Flow ⅡR ได้รับการพัฒนาใหม่เป็นชุดทดสอบ Rapid Test Pro และ Rapid Test Easy
2561 มกราคม
กรกฎาคม
 • ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001/2015
กันยายน
ตุลาคม
 • ชุดทดสอบ Rapid Test Pro ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นชุดทดสอบ Rapid Test ProⅡ
ธันวาคม
 • เปิดตัวชุดทดสอบ Rapid Test ProⅡ สำหรับถั่วเหลือง
2563 มีนาคม
มิถุนายน
 • ยกเลิกบริษัท Morinaga Bio-science (Thailand) Co.,Ltd.
สิงหาคม
พฤศจิกายน
2564 ธันวาคม
2565 ตุลาคม
2566 มกราคม
 • ย้ายสำนักงานใหญ่ไปที่ใหม่ในชิโมซูเอะโยชิ สึรุมิ-คุ โยโกฮามา-ชิ
มิถุนายน