Morinaga Institute of
Biological Science, Inc.

ชุดทดสอบ Rapid Test Easy

ชุด Rapid Test Easy สำหรับ Crustacean
Cat. M2247

ชุด Rapid Test Easy สำหรับ Crustacean Cat. M2247
ชุด Rapid Test Easy สำหรับ Crustacean Cat. M2247

ชุด Swab มาพร้อมกับ Rapid Test Easy

     ชุด Rapid Test Easy สำหรับ Crustacean เป็นชุดทดสอบเชิงคุณภาพโดยใช้หลักการของ lateral flow ที่ออกแบบมาเพื่อตรวจหาโปรตีน Crustacean อย่างรวดเร็วจากส่วนผสมที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้บนพื้นผิวสิ่งแวดล้อม (การ swab) และในน้ำล้าง

     โดยขั้นตอนในการทดสอบง่ายมาก เพียงแค่ขั้นตอนเดียวเท่านั้น และชุดนี้ยังมาพร้อมกับหลอด Swab ซึ่งไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มเติม

ข้อมูลเฉพาะ

วิธีทดสอบ Lateral flow
จำนวน 10 ชิ้น / กล่อง
ขีดจำกัดในการตรวจหา (LOD) 0.5 ppm [ ไมโครกรัมของโปรตีน Crustacean / มิลลิลิตรของสาร swab หรือน้ำล้าง ]
แอนติเจนเป้าหมาย โทรโปไมโอซิน
เวลาทดสอบ 10 นาที
อุณหภูมิในการจัดเก็บ 2-30 องศาเซลเซียส

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง